top of page

Ansök om projektbidrag här!

Är du mellan 12 - 25 år och har en idé som du vill förverkliga? Isåfall kan ansöka om pengar till en maxkostnad på 15 000 kr.

Har du redan ansökt om projektbidrag?

Ladda upp din redovisningsfilm via länken nedan

Om oss

"Prata Projekt" är ett initiativ finansierat av Arvsfonden som syftar till att främja unga människors deltagande och kreativitet. Det unika med detta projekt är att det erbjuder unga mellan 12 och 25 år möjligheten att ansöka om bidrag genom muntlig kommunikation istället för skriftliga ansökningar.

Projektet sträcker sig över en treårsperiod och är avsett för unga individer som har egna idéer och visioner som de vill förverkliga. Vi stödjer dem genom att erbjuda vägledning, feedback och praktisk hjälp i att planera och genomföra sina projekt. Dessutom samarbetar vi med olika bidragsgivare som är villiga att acceptera muntliga ansökningar och följa upp projekten på ett personligt och engagerat sätt.

Vi är övertygade om att detta projekt kommer att stärka unga människors självförtroende, motivation och kritiska tänkande. Dessutom tror vi att det kommer att resultera i en bredare mångfald av projekt av hög kvalitet som bättre reflekterar unga människors behov, visioner och drömmar.

bottom of page